Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Rozumiem

Cisowe Wzgórze

Budynek Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena brutto MDM Standard Rzuty/zdj.
3 D01 CW_D01 156,13 m2 5 0 - - Podwyższony
3 D02 CW_D02 156,13 m2 5 0 - - Podwyższony
3 D03 CW_D03 156,13 m2 5 0 - - Podwyższony
3 D04 CW_D04 156,13 m2 5 0 - - Podwyższony
3 D05 CW_D05 156,13 m2 5 0 - - Podwyższony
3 D06 CW_D06 156,13 m2 5 0 - - Podwyższony
3 D07 CW_D07 156,13 m2 5 0 - - Podwyższony
3 D08 CW_D08 156,13 m2 5 0 - - Podwyższony

Kamienica Nova 3

Budynek Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena brutto MDM Standard Rzuty/zdj.
3 - L_001 31,97 m2 2 0 - - Deweloperski
3 - L_002 31,97 m2 2 0 - - Deweloperski
3 - L_003 31,97 m2 2 0 - - Deweloperski
3 - L_004 31,12 m2 2 0 - - Deweloperski
3 - L_005 35,47 m2 2 0 - - Deweloperski
3 - L_006 26,53 m2 1 0 - - Deweloperski
3 - L_007 33,54 m2 1 0 - - Deweloperski
3 - L_008 33,86 m2 1 0 - - Deweloperski
3 - L_009 33,86 m2 1 0 - - Deweloperski
3 - L_010 33,69 m2 1 0 - - Deweloperski
3 - L_011 28,38 m2 1 0 - - Deweloperski
3 - L_012 31,97 m2 2 1 - - Deweloperski
3 - L_013 31,97 m2 2 1 - - Deweloperski
3 - L_014 31,97 m2 2 1 - - Deweloperski
3 - L_015 31,12 m2 2 1 - - Deweloperski
3 - L_016 35,47 m2 2 1 - - Deweloperski
3 - L_017 26,53 m2 1 1 - - Deweloperski
3 - L_018 33,54 m2 1 1 - - Deweloperski
3 - L_019 33,86 m2 1 1 - - Deweloperski
3 - L_020 33,86 m2 1 1 - - Deweloperski
3 - L_021 33,20 m2 2 1 - - Deweloperski
3 - L_022 36,86 m2 2 1 - - Deweloperski
3 - L_023 54,44 m2 3 1 - - Deweloperski
3 - L_024 28,18 m2 1 1 - - Deweloperski
3 - L_025 25,25 m2 1 1 - - Deweloperski
3 - L_026 44,80 m2 2 1 - - Deweloperski
3 - L_027 44,38 m2 2 1 - - Deweloperski
3 - L_028 31,97 m2 2 2 - - Deweloperski
3 - L_029 31,97 m2 2 2 - - Deweloperski
3 - L_030 31,97 m2 2 2 - - Deweloperski
3 - L_031 31,12 m2 2 2 - - Deweloperski
3 - L_032 35,47 m2 2 2 - - Deweloperski
3 - L_033 26,53 m2 1 2 - - Deweloperski
3 - L_034 33,54 m2 1 2 - - Deweloperski
3 - L_035 33,86 m2 1 2 - - Deweloperski
3 - L_036 33,86 m2 1 2 - - Deweloperski
3 - L_037 33,20 m2 2 2 - - Deweloperski
3 - L_038 36,86 m2 2 2 - - Deweloperski
3 - L_039 54,44 m2 3 2 - - Deweloperski
3 - L_040 28,76 m2 1 2 - - Deweloperski
3 - L_041 25,25 m2 1 2 - - Deweloperski
3 - L_042 30,94 m2 1 2 - - Deweloperski
3 - L_043 31,60 m2 1 2 - - Deweloperski
3 - L_044 44,80 m2 2 2 - - Deweloperski
3 - L_045 44,38 m2 2 2 - - Deweloperski
3 - L_046 31,97 m2 2 3 - - Deweloperski
3 - L_047 31,97 m2 2 3 - - Deweloperski
3 - L_048 31,97 m2 2 3 - - Deweloperski
3 - L_049 31,12 m2 2 3 - - Deweloperski
3 - L_050 35,47 m2 2 3 - - Deweloperski
3 - L_051 26,53 m2 1 3 - - Deweloperski
3 - L_052 33,54 m2 1 3 - - Deweloperski
3 - L_053 33,86 m2 1 3 - - Deweloperski
3 - L_054 33,86 m2 1 3 - - Deweloperski
3 - L_055 33,20 m2 2 3 - - Deweloperski
3 - L_056 36,86 m2 2 3 - - Deweloperski
3 - L_057 54,44 m2 3 3 - - Deweloperski
3 - L_058 28,76 m2 1 3 - - Deweloperski
3 - L_059 25,25 m2 1 3 - - Deweloperski
3 - L_060 30,94 m2 1 3 - - Deweloperski
3 - L_061 31,60 m2 1 3 - - Deweloperski
3 - L_062 44,80 m2 2 3 - - Deweloperski
3 - L_063 44,38 m2 2 3 - - Deweloperski
3 - L_064 31,97 m2 2 4 - - Deweloperski
3 - L_065 31,97 m2 2 4 - - Deweloperski
3 - L_066 31,97 m2 2 4 - - Deweloperski
3 - L_067 31,12 m2 2 4 - - Deweloperski
3 - L_068 35,47 m2 2 4 - - Deweloperski
3 - L_069 26,53 m2 1 4 - - Deweloperski
3 - L_070 33,54 m2 1 4 - - Deweloperski
3 - L_071 33,86 m2 1 4 - - Deweloperski
3 - L_072 33,86 m2 1 4 - - Deweloperski
3 - L_073 33,20 m2 2 4 - - Deweloperski
3 - L_074 36,86 m2 2 4 - - Deweloperski
3 - L_075 54,44 m2 3 4 - - Deweloperski
3 - L_076 28,76 m2 1 4 - - Deweloperski
3 - L_077 25,25 m2 1 4 - - Deweloperski
3 - L_078 30,94 m2 1 4 - - Deweloperski
3 - L_079 31,60 m2 1 4 - - Deweloperski
3 - L_080 44,80 m2 2 4 - - Deweloperski
3 - L_081 44,38 m2 2 4 - - Deweloperski
3 - L_082 31,97 m2 2 5 - - Deweloperski
3 - L_083 31,97 m2 2 5 - - Deweloperski
3 - L_084 31,97 m2 2 5 - - Deweloperski
3 - L_085 31,12 m2 2 5 - - Deweloperski
3 - L_086 35,47 m2 2 5 - - Deweloperski
3 - L_087 26,53 m2 1 5 - - Deweloperski
3 - L_088 33,54 m2 1 5 - - Deweloperski
3 - L_089 33,86 m2 1 5 - - Deweloperski
3 - L_090 33,86 m2 1 5 - - Deweloperski
3 - L_091 33,20 m2 2 5 - - Deweloperski
3 - L_092 36,86 m2 2 5 - - Deweloperski
3 - L_093 54,44 m2 3 5 - - Deweloperski
3 - L_094 28,76 m2 1 5 - - Deweloperski
3 - L_095 25,25 m2 1 5 - - Deweloperski
3 - L_096 30,94 m2 1 5 - - Deweloperski
3 - L_097 31,60 m2 1 5 - - Deweloperski
3 - L_098 44,80 m2 2 5 - - Deweloperski
3 - L_099 44,38 m2 2 5 - - Deweloperski
3 - L_100 31,97 m2 2 6 - - Deweloperski
3 - L_101 31,97 m2 2 6 - - Deweloperski
3 - L_102 31,97 m2 2 6 - - Deweloperski
3 - L_103 31,12 m2 2 6 - - Deweloperski
3 - L_104 35,47 m2 2 6 - - Deweloperski
3 - L_105 26,53 m2 1 6 - - Deweloperski
3 - L_106 33,54 m2 1 6 - - Deweloperski
3 - L_107 33,86 m2 1 6 - - Deweloperski
3 - L_108 33,86 m2 1 6 - - Deweloperski
3 - L_109 33,20 m2 2 6 - - Deweloperski
3 - L_110 36,86 m2 2 6 - - Deweloperski
3 - L_111 54,44 m2 3 6 - - Deweloperski
3 - L_112 28,76 m2 1 6 - - Deweloperski
3 - L_113 25,25 m2 1 6 - - Deweloperski
3 - L_114 30,94 m2 1 6 - - Deweloperski
3 - L_115 31,60 m2 1 6 - - Deweloperski
3 - L_116 44,80 m2 2 6 - - Deweloperski
3 - L_117 44,38 m2 2 6 - - Deweloperski
3 - N_001 32,61 m2 1 0 - - Deweloperski
3 - N_002 32,61 m2 1 0 - - Deweloperski
3 - N_003 32,61 m2 1 0 - - Deweloperski
3 - N_004 32,62 m2 1 0 - - Deweloperski
3 - N_005 32,61 m2 1 0 - - Deweloperski
3 - N_006 32,28 m2 1 0 - - Deweloperski
3 - N_007 26,51 m2 1 0 - - Deweloperski
3 - N_008 35,47 m2 2 0 - - Deweloperski
3 - N_009 31,11 m2 2 0 - - Deweloperski
3 - N_010 32,61 m2 1 0 - - Deweloperski
3 - N_011 32,61 m2 1 0 - - Deweloperski
3 - N_012 32,61 m2 1 0 - - Deweloperski
3 - N_013 32,29 m2 1 1 - - Deweloperski
3 - N_014 32,62 m2 1 1 - - Deweloperski
3 - N_015 32,62 m2 1 1 - - Deweloperski
3 - N_016 32,62 m2 1 1 - - Deweloperski
3 - N_017 32,62 m2 1 1 - - Deweloperski
3 - N_018 32,30 m2 1 1 - - Deweloperski
3 - N_019 26,53 m2 1 1 - - Deweloperski
3 - N_020 35,47 m2 2 1 - - Deweloperski
3 - N_021 31,12 m2 2 1 - - Deweloperski
3 - N_022 32,62 m2 1 1 - - Deweloperski
3 - N_023 32,62 m2 1 1 - - Deweloperski
3 - N_024 32,62 m2 1 1 - - Deweloperski
3 - N_025 38,19 m2 1 1 - - Deweloperski
3 - N_026 58,75 m2 3 1 - - Deweloperski
3 - N_027 28,44 m2 2 1 - - Deweloperski
3 - N_028 31,18 m2 2 1 - - Deweloperski
3 - N_029 25,50 m2 1 1 - - Deweloperski
3 - N_030 54,92 m2 3 1 - - Deweloperski
3 - N_031 32,62 m2 1 2 - - Deweloperski
3 - N_032 32,62 m2 1 2 - - Deweloperski
3 - N_033 32,62 m2 1 2 - - Deweloperski
3 - N_034 32,62 m2 1 2 - - Deweloperski
3 - N_035 32,62 m2 1 2 - - Deweloperski
3 - N_036 32,30 m2 1 2 - - Deweloperski
3 - N_037 26,53 m2 1 2 - - Deweloperski
3 - N_038 35,47 m2 2 2 - - Deweloperski
3 - N_039 31,12 m2 2 2 - - Deweloperski
3 - N_040 31,96 m2 2 2 - - Deweloperski
3 - N_041 32,62 m2 1 2 - - Deweloperski
3 - N_042 32,62 m2 1 2 - - Deweloperski
3 - N_043 38,19 m2 1 2 - - Deweloperski
3 - N_044 58,75 m2 3 2 - - Deweloperski
3 - N_045 28,44 m2 2 2 - - Deweloperski
3 - N_046 31,18 m2 2 2 - - Deweloperski
3 - N_047 25,50 m2 1 2 - - Deweloperski
3 - N_048 54,92 m2 3 2 - - Deweloperski
3 - N_049 32,62 m2 1 3 - - Deweloperski
3 - N_050 32,62 m2 1 3 - - Deweloperski
3 - N_051 32,62 m2 1 3 - - Deweloperski
3 - N_052 32,62 m2 1 3 - - Deweloperski
3 - N_053 32,62 m2 1 3 - - Deweloperski
3 - N_054 32,30 m2 1 3 - - Deweloperski
3 - N_055 26,53 m2 1 3 - - Deweloperski
3 - N_056 35,47 m2 2 3 - - Deweloperski
3 - N_057 31,12 m2 2 3 - - Deweloperski
3 - N_058 31,96 m2 2 3 - - Deweloperski
3 - N_059 32,62 m2 1 3 - - Deweloperski
3 - N_060 32,62 m2 1 3 - - Deweloperski
3 - N_061 38,19 m2 1 3 - - Deweloperski
3 - N_062 58,75 m2 3 3 - - Deweloperski
3 - N_063 28,44 m2 2 3 - - Deweloperski
3 - N_064 31,18 m2 2 3 - - Deweloperski
3 - N_065 25,50 m2 1 3 - - Deweloperski
3 - N_066 54,92 m2 3 3 - - Deweloperski
3 - N_067 32,62 m2 1 4 - - Deweloperski
3 - N_068 32,62 m2 1 4 - - Deweloperski
3 - N_069 32,62 m2 1 4 - - Deweloperski
3 - N_070 32,62 m2 1 4 - - Deweloperski
3 - N_071 32,62 m2 1 4 - - Deweloperski
3 - N_072 32,30 m2 1 4 - - Deweloperski
3 - N_073 26,53 m2 1 4 - - Deweloperski
3 - N_074 35,47 m2 2 4 - - Deweloperski
3 - N_075 31,12 m2 2 4 - - Deweloperski
3 - N_076 31,96 m2 2 4 - - Deweloperski
3 - N_077 32,62 m2 1 4 - - Deweloperski
3 - N_078 32,62 m2 1 4 - - Deweloperski
3 - N_079 38,19 m2 1 4 - - Deweloperski
3 - N_080 58,75 m2 3 4 - - Deweloperski
3 - N_081 28,44 m2 2 4 - - Deweloperski
3 - N_082 31,18 m2 2 4 - - Deweloperski
3 - N_083 25,50 m2 1 4 - - Deweloperski
3 - N_084 54,92 m2 3 4 - - Deweloperski
3 - N_085 32,62 m2 1 5 - - Deweloperski
3 - N_086 32,62 m2 1 5 - - Deweloperski
3 - N_087 32,62 m2 1 5 - - Deweloperski
3 - N_088 32,62 m2 1 5 - - Deweloperski
3 - N_089 32,62 m2 1 5 - - Deweloperski
3 - N_090 32,30 m2 1 5 - - Deweloperski
3 - N_091 26,53 m2 1 5 - - Deweloperski
3 - N_092 35,47 m2 2 5 - - Deweloperski
3 - N_093 31,12 m2 2 5 - - Deweloperski
3 - N_094 31,96 m2 2 5 - - Deweloperski
3 - N_095 32,62 m2 1 5 - - Deweloperski
3 - N_096 32,62 m2 1 5 - - Deweloperski
3 - N_097 38,19 m2 1 5 - - Deweloperski
3 - N_098 58,75 m2 3 5 - - Deweloperski
3 - N_099 28,44 m2 2 5 - - Deweloperski
3 - N_100 31,18 m2 2 5 - - Deweloperski
3 - N_101 25,50 m2 1 5 - - Deweloperski
3 - N_102 54,92 m2 3 5 - - Deweloperski
3 - N_103 32,62 m2 1 6 - - Deweloperski
3 - N_104 32,62 m2 1 6 - - Deweloperski
3 - N_105 32,62 m2 1 6 - - Deweloperski
3 - N_106 32,62 m2 1 6 - - Deweloperski
3 - N_107 32,62 m2 1 6 - - Deweloperski
3 - N_108 32,30 m2 1 6 - - Deweloperski
3 - N_109 26,53 m2 1 6 - - Deweloperski
3 - N_110 35,47 m2 2 6 - - Deweloperski
3 - N_111 31,12 m2 2 6 - - Deweloperski
3 - N_112 31,96 m2 2 6 - - Deweloperski
3 - N_113 32,62 m2 1 6 - - Deweloperski
3 - N_114 32,62 m2 1 6 - - Deweloperski
3 - N_115 38,19 m2 1 6 - - Deweloperski
3 - N_116 58,75 m2 3 6 - - Deweloperski
3 - N_117 28,44 m2 2 6 - - Deweloperski
3 - N_118 31,18 m2 2 6 - - Deweloperski
3 - N_119 25,50 m2 1 6 - - Deweloperski
3 - N_120 54,92 m2 3 6 - - Deweloperski

Cisowe Wzgórze

CW_D01 (bud. D01)

156,13 m2 / 5 pok. / 0
standard Podwyższony
-

CW_D02 (bud. D02)

156,13 m2 / 5 pok. / 0
standard Podwyższony
-

CW_D03 (bud. D03)

156,13 m2 / 5 pok. / 0
standard Podwyższony
-

CW_D04 (bud. D04)

156,13 m2 / 5 pok. / 0
standard Podwyższony
-

CW_D05 (bud. D05)

156,13 m2 / 5 pok. / 0
standard Podwyższony
-

CW_D06 (bud. D06)

156,13 m2 / 5 pok. / 0
standard Podwyższony
-

CW_D07 (bud. D07)

156,13 m2 / 5 pok. / 0
standard Podwyższony
-

CW_D08 (bud. D08)

156,13 m2 / 5 pok. / 0
standard Podwyższony
-

Kamienica Nova 3

L_001 (bud. -)

31,97 m2 / 2 pok. / 0
standard Deweloperski
-

L_002 (bud. -)

31,97 m2 / 2 pok. / 0
standard Deweloperski
-

L_003 (bud. -)

31,97 m2 / 2 pok. / 0
standard Deweloperski
-

L_004 (bud. -)

31,12 m2 / 2 pok. / 0
standard Deweloperski
-

L_005 (bud. -)

35,47 m2 / 2 pok. / 0
standard Deweloperski
-

L_006 (bud. -)

26,53 m2 / 1 pok. / 0
standard Deweloperski
-

L_007 (bud. -)

33,54 m2 / 1 pok. / 0
standard Deweloperski
-

L_008 (bud. -)

33,86 m2 / 1 pok. / 0
standard Deweloperski
-

L_009 (bud. -)

33,86 m2 / 1 pok. / 0
standard Deweloperski
-

L_010 (bud. -)

33,69 m2 / 1 pok. / 0
standard Deweloperski
-

L_011 (bud. -)

28,38 m2 / 1 pok. / 0
standard Deweloperski
-

L_012 (bud. -)

31,97 m2 / 2 pok. / 1
standard Deweloperski
-

L_013 (bud. -)

31,97 m2 / 2 pok. / 1
standard Deweloperski
-

L_014 (bud. -)

31,97 m2 / 2 pok. / 1
standard Deweloperski
-

L_015 (bud. -)

31,12 m2 / 2 pok. / 1
standard Deweloperski
-

L_016 (bud. -)

35,47 m2 / 2 pok. / 1
standard Deweloperski
-

L_017 (bud. -)

26,53 m2 / 1 pok. / 1
standard Deweloperski
-

L_018 (bud. -)

33,54 m2 / 1 pok. / 1
standard Deweloperski
-

L_019 (bud. -)

33,86 m2 / 1 pok. / 1
standard Deweloperski
-

L_020 (bud. -)

33,86 m2 / 1 pok. / 1
standard Deweloperski
-

L_021 (bud. -)

33,20 m2 / 2 pok. / 1
standard Deweloperski
-

L_022 (bud. -)

36,86 m2 / 2 pok. / 1
standard Deweloperski
-

L_023 (bud. -)

54,44 m2 / 3 pok. / 1
standard Deweloperski
-

L_024 (bud. -)

28,18 m2 / 1 pok. / 1
standard Deweloperski
-

L_025 (bud. -)

25,25 m2 / 1 pok. / 1
standard Deweloperski
-

L_026 (bud. -)

44,80 m2 / 2 pok. / 1
standard Deweloperski
-

L_027 (bud. -)

44,38 m2 / 2 pok. / 1
standard Deweloperski
-

L_028 (bud. -)

31,97 m2 / 2 pok. / 2
standard Deweloperski
-

L_029 (bud. -)

31,97 m2 / 2 pok. / 2
standard Deweloperski
-

L_030 (bud. -)

31,97 m2 / 2 pok. / 2
standard Deweloperski
-

L_031 (bud. -)

31,12 m2 / 2 pok. / 2
standard Deweloperski
-

L_032 (bud. -)

35,47 m2 / 2 pok. / 2
standard Deweloperski
-

L_033 (bud. -)

26,53 m2 / 1 pok. / 2
standard Deweloperski
-

L_034 (bud. -)

33,54 m2 / 1 pok. / 2
standard Deweloperski
-

L_035 (bud. -)

33,86 m2 / 1 pok. / 2
standard Deweloperski
-

L_036 (bud. -)

33,86 m2 / 1 pok. / 2
standard Deweloperski
-

L_037 (bud. -)

33,20 m2 / 2 pok. / 2
standard Deweloperski
-

L_038 (bud. -)

36,86 m2 / 2 pok. / 2
standard Deweloperski
-

L_039 (bud. -)

54,44 m2 / 3 pok. / 2
standard Deweloperski
-

L_040 (bud. -)

28,76 m2 / 1 pok. / 2
standard Deweloperski
-

L_041 (bud. -)

25,25 m2 / 1 pok. / 2
standard Deweloperski
-

L_042 (bud. -)

30,94 m2 / 1 pok. / 2
standard Deweloperski
-

L_043 (bud. -)

31,60 m2 / 1 pok. / 2
standard Deweloperski
-

L_044 (bud. -)

44,80 m2 / 2 pok. / 2
standard Deweloperski
-

L_045 (bud. -)

44,38 m2 / 2 pok. / 2
standard Deweloperski
-

L_046 (bud. -)

31,97 m2 / 2 pok. / 3
standard Deweloperski
-

L_047 (bud. -)

31,97 m2 / 2 pok. / 3
standard Deweloperski
-

L_048 (bud. -)

31,97 m2 / 2 pok. / 3
standard Deweloperski
-

L_049 (bud. -)

31,12 m2 / 2 pok. / 3
standard Deweloperski
-

L_050 (bud. -)

35,47 m2 / 2 pok. / 3
standard Deweloperski
-

L_051 (bud. -)

26,53 m2 / 1 pok. / 3
standard Deweloperski
-

L_052 (bud. -)

33,54 m2 / 1 pok. / 3
standard Deweloperski
-

L_053 (bud. -)

33,86 m2 / 1 pok. / 3
standard Deweloperski
-

L_054 (bud. -)

33,86 m2 / 1 pok. / 3
standard Deweloperski
-

L_055 (bud. -)

33,20 m2 / 2 pok. / 3
standard Deweloperski
-

L_056 (bud. -)

36,86 m2 / 2 pok. / 3
standard Deweloperski
-

L_057 (bud. -)

54,44 m2 / 3 pok. / 3
standard Deweloperski
-

L_058 (bud. -)

28,76 m2 / 1 pok. / 3
standard Deweloperski
-

L_059 (bud. -)

25,25 m2 / 1 pok. / 3
standard Deweloperski
-

L_060 (bud. -)

30,94 m2 / 1 pok. / 3
standard Deweloperski
-

L_061 (bud. -)

31,60 m2 / 1 pok. / 3
standard Deweloperski
-

L_062 (bud. -)

44,80 m2 / 2 pok. / 3
standard Deweloperski
-

L_063 (bud. -)

44,38 m2 / 2 pok. / 3
standard Deweloperski
-

L_064 (bud. -)

31,97 m2 / 2 pok. / 4
standard Deweloperski
-

L_065 (bud. -)

31,97 m2 / 2 pok. / 4
standard Deweloperski
-

L_066 (bud. -)

31,97 m2 / 2 pok. / 4
standard Deweloperski
-

L_067 (bud. -)

31,12 m2 / 2 pok. / 4
standard Deweloperski
-

L_068 (bud. -)

35,47 m2 / 2 pok. / 4
standard Deweloperski
-

L_069 (bud. -)

26,53 m2 / 1 pok. / 4
standard Deweloperski
-

L_070 (bud. -)

33,54 m2 / 1 pok. / 4
standard Deweloperski
-

L_071 (bud. -)

33,86 m2 / 1 pok. / 4
standard Deweloperski
-

L_072 (bud. -)

33,86 m2 / 1 pok. / 4
standard Deweloperski
-

L_073 (bud. -)

33,20 m2 / 2 pok. / 4
standard Deweloperski
-

L_074 (bud. -)

36,86 m2 / 2 pok. / 4
standard Deweloperski
-

L_075 (bud. -)

54,44 m2 / 3 pok. / 4
standard Deweloperski
-

L_076 (bud. -)

28,76 m2 / 1 pok. / 4
standard Deweloperski
-

L_077 (bud. -)

25,25 m2 / 1 pok. / 4
standard Deweloperski
-

L_078 (bud. -)

30,94 m2 / 1 pok. / 4
standard Deweloperski
-

L_079 (bud. -)

31,60 m2 / 1 pok. / 4
standard Deweloperski
-

L_080 (bud. -)

44,80 m2 / 2 pok. / 4
standard Deweloperski
-

L_081 (bud. -)

44,38 m2 / 2 pok. / 4
standard Deweloperski
-

L_082 (bud. -)

31,97 m2 / 2 pok. / 5
standard Deweloperski
-

L_083 (bud. -)

31,97 m2 / 2 pok. / 5
standard Deweloperski
-

L_084 (bud. -)

31,97 m2 / 2 pok. / 5
standard Deweloperski
-

L_085 (bud. -)

31,12 m2 / 2 pok. / 5
standard Deweloperski
-

L_086 (bud. -)

35,47 m2 / 2 pok. / 5
standard Deweloperski
-

L_087 (bud. -)

26,53 m2 / 1 pok. / 5
standard Deweloperski
-

L_088 (bud. -)

33,54 m2 / 1 pok. / 5
standard Deweloperski
-

L_089 (bud. -)

33,86 m2 / 1 pok. / 5
standard Deweloperski
-

L_090 (bud. -)

33,86 m2 / 1 pok. / 5
standard Deweloperski
-

L_091 (bud. -)

33,20 m2 / 2 pok. / 5
standard Deweloperski
-

L_092 (bud. -)

36,86 m2 / 2 pok. / 5
standard Deweloperski
-

L_093 (bud. -)

54,44 m2 / 3 pok. / 5
standard Deweloperski
-

L_094 (bud. -)

28,76 m2 / 1 pok. / 5
standard Deweloperski
-

L_095 (bud. -)

25,25 m2 / 1 pok. / 5
standard Deweloperski
-

L_096 (bud. -)

30,94 m2 / 1 pok. / 5
standard Deweloperski
-

L_097 (bud. -)

31,60 m2 / 1 pok. / 5
standard Deweloperski
-

L_098 (bud. -)

44,80 m2 / 2 pok. / 5
standard Deweloperski
-

L_099 (bud. -)

44,38 m2 / 2 pok. / 5
standard Deweloperski
-

L_100 (bud. -)

31,97 m2 / 2 pok. / 6
standard Deweloperski
-

L_101 (bud. -)

31,97 m2 / 2 pok. / 6
standard Deweloperski
-

L_102 (bud. -)

31,97 m2 / 2 pok. / 6
standard Deweloperski
-

L_103 (bud. -)

31,12 m2 / 2 pok. / 6
standard Deweloperski
-

L_104 (bud. -)

35,47 m2 / 2 pok. / 6
standard Deweloperski
-

L_105 (bud. -)

26,53 m2 / 1 pok. / 6
standard Deweloperski
-

L_106 (bud. -)

33,54 m2 / 1 pok. / 6
standard Deweloperski
-

L_107 (bud. -)

33,86 m2 / 1 pok. / 6
standard Deweloperski
-

L_108 (bud. -)

33,86 m2 / 1 pok. / 6
standard Deweloperski
-

L_109 (bud. -)

33,20 m2 / 2 pok. / 6
standard Deweloperski
-

L_110 (bud. -)

36,86 m2 / 2 pok. / 6
standard Deweloperski
-

L_111 (bud. -)

54,44 m2 / 3 pok. / 6
standard Deweloperski
-

L_112 (bud. -)

28,76 m2 / 1 pok. / 6
standard Deweloperski
-

L_113 (bud. -)

25,25 m2 / 1 pok. / 6
standard Deweloperski
-

L_114 (bud. -)

30,94 m2 / 1 pok. / 6
standard Deweloperski
-

L_115 (bud. -)

31,60 m2 / 1 pok. / 6
standard Deweloperski
-

L_116 (bud. -)

44,80 m2 / 2 pok. / 6
standard Deweloperski
-

L_117 (bud. -)

44,38 m2 / 2 pok. / 6
standard Deweloperski
-

N_001 (bud. -)

32,61 m2 / 1 pok. / 0
standard Deweloperski
-

N_002 (bud. -)

32,61 m2 / 1 pok. / 0
standard Deweloperski
-

N_003 (bud. -)

32,61 m2 / 1 pok. / 0
standard Deweloperski
-

N_004 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 0
standard Deweloperski
-

N_005 (bud. -)

32,61 m2 / 1 pok. / 0
standard Deweloperski
-

N_006 (bud. -)

32,28 m2 / 1 pok. / 0
standard Deweloperski
-

N_007 (bud. -)

26,51 m2 / 1 pok. / 0
standard Deweloperski
-

N_008 (bud. -)

35,47 m2 / 2 pok. / 0
standard Deweloperski
-

N_009 (bud. -)

31,11 m2 / 2 pok. / 0
standard Deweloperski
-

N_010 (bud. -)

32,61 m2 / 1 pok. / 0
standard Deweloperski
-

N_011 (bud. -)

32,61 m2 / 1 pok. / 0
standard Deweloperski
-

N_012 (bud. -)

32,61 m2 / 1 pok. / 0
standard Deweloperski
-

N_013 (bud. -)

32,29 m2 / 1 pok. / 1
standard Deweloperski
-

N_014 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 1
standard Deweloperski
-

N_015 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 1
standard Deweloperski
-

N_016 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 1
standard Deweloperski
-

N_017 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 1
standard Deweloperski
-

N_018 (bud. -)

32,30 m2 / 1 pok. / 1
standard Deweloperski
-

N_019 (bud. -)

26,53 m2 / 1 pok. / 1
standard Deweloperski
-

N_020 (bud. -)

35,47 m2 / 2 pok. / 1
standard Deweloperski
-

N_021 (bud. -)

31,12 m2 / 2 pok. / 1
standard Deweloperski
-

N_022 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 1
standard Deweloperski
-

N_023 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 1
standard Deweloperski
-

N_024 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 1
standard Deweloperski
-

N_025 (bud. -)

38,19 m2 / 1 pok. / 1
standard Deweloperski
-

N_026 (bud. -)

58,75 m2 / 3 pok. / 1
standard Deweloperski
-

N_027 (bud. -)

28,44 m2 / 2 pok. / 1
standard Deweloperski
-

N_028 (bud. -)

31,18 m2 / 2 pok. / 1
standard Deweloperski
-

N_029 (bud. -)

25,50 m2 / 1 pok. / 1
standard Deweloperski
-

N_030 (bud. -)

54,92 m2 / 3 pok. / 1
standard Deweloperski
-

N_031 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 2
standard Deweloperski
-

N_032 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 2
standard Deweloperski
-

N_033 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 2
standard Deweloperski
-

N_034 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 2
standard Deweloperski
-

N_035 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 2
standard Deweloperski
-

N_036 (bud. -)

32,30 m2 / 1 pok. / 2
standard Deweloperski
-

N_037 (bud. -)

26,53 m2 / 1 pok. / 2
standard Deweloperski
-

N_038 (bud. -)

35,47 m2 / 2 pok. / 2
standard Deweloperski
-

N_039 (bud. -)

31,12 m2 / 2 pok. / 2
standard Deweloperski
-

N_040 (bud. -)

31,96 m2 / 2 pok. / 2
standard Deweloperski
-

N_041 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 2
standard Deweloperski
-

N_042 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 2
standard Deweloperski
-

N_043 (bud. -)

38,19 m2 / 1 pok. / 2
standard Deweloperski
-

N_044 (bud. -)

58,75 m2 / 3 pok. / 2
standard Deweloperski
-

N_045 (bud. -)

28,44 m2 / 2 pok. / 2
standard Deweloperski
-

N_046 (bud. -)

31,18 m2 / 2 pok. / 2
standard Deweloperski
-

N_047 (bud. -)

25,50 m2 / 1 pok. / 2
standard Deweloperski
-

N_048 (bud. -)

54,92 m2 / 3 pok. / 2
standard Deweloperski
-

N_049 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 3
standard Deweloperski
-

N_050 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 3
standard Deweloperski
-

N_051 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 3
standard Deweloperski
-

N_052 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 3
standard Deweloperski
-

N_053 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 3
standard Deweloperski
-

N_054 (bud. -)

32,30 m2 / 1 pok. / 3
standard Deweloperski
-

N_055 (bud. -)

26,53 m2 / 1 pok. / 3
standard Deweloperski
-

N_056 (bud. -)

35,47 m2 / 2 pok. / 3
standard Deweloperski
-

N_057 (bud. -)

31,12 m2 / 2 pok. / 3
standard Deweloperski
-

N_058 (bud. -)

31,96 m2 / 2 pok. / 3
standard Deweloperski
-

N_059 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 3
standard Deweloperski
-

N_060 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 3
standard Deweloperski
-

N_061 (bud. -)

38,19 m2 / 1 pok. / 3
standard Deweloperski
-

N_062 (bud. -)

58,75 m2 / 3 pok. / 3
standard Deweloperski
-

N_063 (bud. -)

28,44 m2 / 2 pok. / 3
standard Deweloperski
-

N_064 (bud. -)

31,18 m2 / 2 pok. / 3
standard Deweloperski
-

N_065 (bud. -)

25,50 m2 / 1 pok. / 3
standard Deweloperski
-

N_066 (bud. -)

54,92 m2 / 3 pok. / 3
standard Deweloperski
-

N_067 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 4
standard Deweloperski
-

N_068 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 4
standard Deweloperski
-

N_069 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 4
standard Deweloperski
-

N_070 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 4
standard Deweloperski
-

N_071 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 4
standard Deweloperski
-

N_072 (bud. -)

32,30 m2 / 1 pok. / 4
standard Deweloperski
-

N_073 (bud. -)

26,53 m2 / 1 pok. / 4
standard Deweloperski
-

N_074 (bud. -)

35,47 m2 / 2 pok. / 4
standard Deweloperski
-

N_075 (bud. -)

31,12 m2 / 2 pok. / 4
standard Deweloperski
-

N_076 (bud. -)

31,96 m2 / 2 pok. / 4
standard Deweloperski
-

N_077 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 4
standard Deweloperski
-

N_078 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 4
standard Deweloperski
-

N_079 (bud. -)

38,19 m2 / 1 pok. / 4
standard Deweloperski
-

N_080 (bud. -)

58,75 m2 / 3 pok. / 4
standard Deweloperski
-

N_081 (bud. -)

28,44 m2 / 2 pok. / 4
standard Deweloperski
-

N_082 (bud. -)

31,18 m2 / 2 pok. / 4
standard Deweloperski
-

N_083 (bud. -)

25,50 m2 / 1 pok. / 4
standard Deweloperski
-

N_084 (bud. -)

54,92 m2 / 3 pok. / 4
standard Deweloperski
-

N_085 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 5
standard Deweloperski
-

N_086 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 5
standard Deweloperski
-

N_087 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 5
standard Deweloperski
-

N_088 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 5
standard Deweloperski
-

N_089 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 5
standard Deweloperski
-

N_090 (bud. -)

32,30 m2 / 1 pok. / 5
standard Deweloperski
-

N_091 (bud. -)

26,53 m2 / 1 pok. / 5
standard Deweloperski
-

N_092 (bud. -)

35,47 m2 / 2 pok. / 5
standard Deweloperski
-

N_093 (bud. -)

31,12 m2 / 2 pok. / 5
standard Deweloperski
-

N_094 (bud. -)

31,96 m2 / 2 pok. / 5
standard Deweloperski
-

N_095 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 5
standard Deweloperski
-

N_096 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 5
standard Deweloperski
-

N_097 (bud. -)

38,19 m2 / 1 pok. / 5
standard Deweloperski
-

N_098 (bud. -)

58,75 m2 / 3 pok. / 5
standard Deweloperski
-

N_099 (bud. -)

28,44 m2 / 2 pok. / 5
standard Deweloperski
-

N_100 (bud. -)

31,18 m2 / 2 pok. / 5
standard Deweloperski
-

N_101 (bud. -)

25,50 m2 / 1 pok. / 5
standard Deweloperski
-

N_102 (bud. -)

54,92 m2 / 3 pok. / 5
standard Deweloperski
-

N_103 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 6
standard Deweloperski
-

N_104 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 6
standard Deweloperski
-

N_105 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 6
standard Deweloperski
-

N_106 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 6
standard Deweloperski
-

N_107 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 6
standard Deweloperski
-

N_108 (bud. -)

32,30 m2 / 1 pok. / 6
standard Deweloperski
-

N_109 (bud. -)

26,53 m2 / 1 pok. / 6
standard Deweloperski
-

N_110 (bud. -)

35,47 m2 / 2 pok. / 6
standard Deweloperski
-

N_111 (bud. -)

31,12 m2 / 2 pok. / 6
standard Deweloperski
-

N_112 (bud. -)

31,96 m2 / 2 pok. / 6
standard Deweloperski
-

N_113 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 6
standard Deweloperski
-

N_114 (bud. -)

32,62 m2 / 1 pok. / 6
standard Deweloperski
-

N_115 (bud. -)

38,19 m2 / 1 pok. / 6
standard Deweloperski
-

N_116 (bud. -)

58,75 m2 / 3 pok. / 6
standard Deweloperski
-

N_117 (bud. -)

28,44 m2 / 2 pok. / 6
standard Deweloperski
-

N_118 (bud. -)

31,18 m2 / 2 pok. / 6
standard Deweloperski
-

N_119 (bud. -)

25,50 m2 / 1 pok. / 6
standard Deweloperski
-

N_120 (bud. -)

54,92 m2 / 3 pok. / 6
standard Deweloperski
-